Kropka fizan

KROPKA FIZAN, czyli Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

to oryginalna formuła funduszu inwestycyjnego opracowana wspólnie przez Altus TFI i kadrę zarządzającą z firmy Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. działająca na mocy umowy zlecenia zarządzania portfelem aktywów z dnia 18 czerwca 2015 roku.

www.kropkafiz.pl

Celem Funduszu jest umożliwienie Inwestorom osiągnięcia gwarantowanej i satysfakcjonującej stopy zwrotu z inwestycji dokonanych w „butikowe” projekty apartamentowe położone w centrach największych polskich miast takich jak Kraków, Warszawa, Trójmiasto.

Środki Funduszu pozyskane od Inwestorów inwestowane są w istniejące kamienice przeznaczone do rewitalizacji oraz atrakcyjne grunty pod budowę apartamentów od podstaw.

Przyjęta strategia inwestycyjna, polegająca na starannej selekcji dostępnych nieruchomości z segmentu rynku o najbardziej ustabilizowanej cenie lokali w Warszawie, Krakowie i Trójmieście, w połączeniu ze szczególną dbałością o odpowiedni standard i jakość produktu, zapewnia osiągnięcie oczekiwanej bezpiecznej stopy zwroty z zaangażowanego kapitału.

© portfel inwestycyjny. wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie: cape morris