Zarządzający

Portfel Inwestycyjny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
firma zarządzająca i wiodący inwestor dwóch Funduszy:
Prestiżowe Inwestycje Krakowskie FIZ,
Kompleksowe Rewitalizacje i Odbudowa Polskich Kamienic FIZAN.

sciagnij

Prezentacja bezpieczny
deweloper

Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. jest firmą zarządzającą i wiodącym inwestorem dwóch Funduszy: PIK FIZ (Prestiżowe Inwestycje Krakowskie Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) oraz KROPKA FIZAN (Kompleksowa Rewitalizacja i Odbudowa Polskich Kamienic Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych), prowadzącym operacyjną działalność spółek celowych obu Funduszy i za pośrednictwem spółek celowych inwestującym w poszczególne projekty nieruchomościowe na terenie największych miast w Polsce, głównie Krakowa, Warszawy, Gdańska, Wrocławia. Spółka aktywnie działa na rynku od 9 lat - inwestuje i zarządza szeregiem inwestycji w szczególności obejmujących renowacje i rozbudowę kamienic, a także budowę nowoczesnych budynków mieszkalnych od podstaw.

Zarząd Spółki, którego siedziba znajduje się w Warszawie, we wcześniejszych latach koncentrował swoje działania głównie na Krakowie. Nieruchomości położone w dzielnicach Stare Miasto, Kazimierz czy Stare Podgórze są najbardziej pożądane przez klientów firmy z uwagi na ich bardzo wysoki potencjał inwestycyjny. W obecnej chwili, wraz z rozwojem firmy, zasięg poszerza się o kolejne miasta, spółka prężnie wkracza z realizacją projektów do Stolicy oraz innych dużych miast w Polsce. Portfel Inwestycyjny Sp. z o.o. jest spółką założoną przez osoby fizyczne, będące partnerami zarządzającymi i zatrudniającą zespół pracowników o wieloletnim doświadczeniu zarówno na rynku finansowym jak i na rynku nieruchomości. Wszystkie inwestycje realizowane są na najwyższym poziomie, z wykorzystaniem najlepszych surowców i przy współpracy z wykwalifikowanymi fachowcami w tej dziedzinie.

46

tys. m2 łączna pow. inwestycji

2

liczba funduszy

3

liczba oddziałów

140

mln. zł łączna wartość emisji

© portfel inwestycyjny. wszelkie prawa zastrzeżone.

wykonanie: cape morris